Leestijd: < 1 minuut

Tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Oude IJsselstreek op 21 september 2023 is naast de motie Dubbele bezuinigingen Ouderzorg de volgende motie aangenomen: 

1: Motie ‘Loslaten hekjes sociaal domein’ ingediend door: 

LB, D66, PRO!, CDA, PvdA; Motie met algemene stemmen aangenomen. Toezegging wethouder Bennink:

Bij de begroting de ramingen inzichtelijk maken die voor het sociaal domein beschikbaar hebben gesteld voor 2024. 

Motie met algemene stemmen aangenomen.

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/21-september/20:00/Motie-s-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag/Motie-LB-Loslaten-hekjes-sociaal-domein.pdf

2: Amendement ‘Tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2024’ ingediend door: PRO!, D66, LB, PvdA, CDA; Motie aangenomen.  Het basistarief + € 42,50 voor het aanbod van restafval. 

Kwijtschelding afvalstoffenheffing 2024:

Hierbij wordt naast het basistarief ook een vast bedrag van € 42,50 voor de ledigingen en inworpen van restafval kwijtgescholden. Dit bedrag voor restafval is niet afhankelijk van het werkelijk aanbod. 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/21-september/20:00/Vaststelling-afvaltarieven-2024